Omgivning, natur och skogens djur

Området kring Hunseröd domineras av bokskogar och sjöar. Från slutet av 1800-talet  fram till slutet av 1960-talet användes bokveden till framställning av ättika, Perstorps ättika. Under denna tid hade familjen Wendt också sin karpodling i sjösystemet som ligger norr om Hunseröd, fortfarande finns det delar av kanalsystemet mellan sjöarna kvar.

Tack vare arbetet med att transportera bokveden till fabriken i Perstorp förr finns det många grusvägar, skogsvägar och stigar kvar i skogen.

I skogen finns det älg, hjort, rådjur, vildsvin, räv, hare, grävling, mink, vesslor, fåglar mm.

Tillbaka till Djur och natur